Kielce v.0.8

Kielce

  festyny  

Zabawki czasu wojny

Plac ArtystĂłw, Kielce Kielce Zabawki czasu wojny

InfoZapraszamy na wspólne warsztaty OĹ›rodka MyĹ›li Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Instytutu Dizajnu.

 Koordynatorzy ID oraz OMPiO pomogÄ… uczestnikom warsztatów wykonać zabawki inspirowane tymi, którymi bawiĹ‚y siÄ™ dzieci na okupowanych ziemiach Polski w czasie II wojny Ĺ›wiatowej. W ówczesnych czasach zabawka byĹ‚a towarem deficytowym, co powodowaĹ‚o, ĹĽe ludzie sami je konstruowali na wĹ‚asne potrzeby. Ze szpulek od nici i kawaĹ‚ków drewna powstawaĹ‚y samochody, wagony, parowozy, a skorupki orzecha pomalowane na biaĹ‚o i czarno sĹ‚uĹĽyĹ‚y do gry w warcaby.

Warsztaty majÄ… nie tylko umoĹĽliwić wĹ‚asnorÄ™czne wykonanie zabawek, ale teĹĽ skĹ‚onic do zadumy nad obecnymi czasami, w których wszystko jest niemal gotowe i Ĺ‚atwo dostÄ™pne.

Otwarte warsztaty na pl. Artystów odbÄ™dÄ… siÄ™ 25 sierpnia w godz. 12.30 - 14.00 w ramach plenerowej audycji programu II Polskiego Radia. BÄ™dÄ… równieĹĽ wydarzeniem towarzyszÄ…cym inauguracji nowej odsĹ‚ony ekspozycji staĹ‚ej w OMPiO, dotyczÄ…cej Okupacji niemieckiej w Kielcach, której oficjalne otwarcie zaplanowane jest na 31 sierpnia.

Error connecting to mysql